चंद्रपूरताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

रोडगुडा शिवारातून गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन

कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची नागरिकांची मागणी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे

जिवती  तालुक्यातील रोडगुडा येथे सुरू असलेल्या पुलाच्या कामामध्ये रोडगुडा शिवारातून हजारो ब्रास गौन खनिजाचा अवैध उपसा करुन पुलाच्या कामात वापर सुरू आहे. त्या कंपनीने गौण खनिजाची कोणतीही रॉयल्टी न भरता रोडगुडा शिवारातील अवैध गौन खनीज उपसा करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाईची करण्याची मागणी शिवारातील नागरिकांनी तालुका प्रशासनाकडे केली आहे.

रोडगुडा येथे पुलाचे काम सुरू असून सदरील काम आर. के.चव्हाण कन्स्ट्रक्शन कंपनी पुणे हे करत आहेत. या ठिकाणी सुरू असलेल्या पुलाच्या कामासाठी लागणारा मुरुम या कंत्राटदाराने चक्क रोडगुडा शिवारातून अवैधरित्या उत्खनन करून वापरण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. या कामासाठी रोडगुडा शिवारातील हजारो ब्रास माल पुलाच्या कामासाठी वापर केलेला आहे. याची कोणतीही माहिती जिवती येथील वन विभागास व महसूल विभाग यांना न देता व परवाना न काढता रॉयल्टी न भरता गौण खनीज मालाचा पुलाच्या कामासाठी भरपूर मोठया प्रमाणात वापर केलेला आहे. त्यासाठी संबंधित कंपनीवर चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी परीसरातील नागरिकांच्या वतीने प्रशासनाकडे केली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button