चंद्रपूरचांदाब्लास्ट विशेषविदर्भ

बनावट एटीएमचा वापर करून खात्यातील पैसे काढले

खातेदाराने पोलीस स्टेशन नागभिड येथे केली तक्रार

चांदा ब्लास्ट प्रतिनीधी. सुधाकर श्रीरामे

जिल्ह्यातील नागभिड येथील बँक ऑफ इंडिया येथील ग्राहक यांचे खाते असून नेहमी ए टी एम  द्वारे नेहमी व्यवहार करीत असतात.21 ऑक्टो रोजी त्यांच्या खात्यात 11320/रुपये होते त्यातील 10500/रुपये काढल्याच्या मेसेज रात्री 3 वाजता आला. त्यांनी बँक ऑफ इंडिया च्या व्यवस्थापक यांचेची चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की तुमच्या खात्यातील अज्ञात व्यक्तीने दुप्लिकेट ए टी एम द्वारे रक्कम काढल्याने नाग भिड पोलीस स्टेशन येथे तोंडी तक्रार केली आहे. त्यावर पोलीस काय कार्यवाही केली जाते याकडे लक्ष लागले आहे. अशा पध्दतीने खात्यातील रक्कम काढल्याने सामान्य माणसाची लूट होत असल्याने ग्राहकांनी आपल्या खात्याची जबाबदारी/गोपनीयता कोणास देऊ नये यासाठी दक्ष राहणे असे पोलीस निरीक्षक यांनी जनतेस. आवाहन केले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button